آکرولیک

آکرولیک

Acrylic

مشخصات:

-قوی و مستحکم  -مقاوم در برابر تغییرات آب و هوا  – ضد باکتری

-وزن سبک و نصب آسان  – مقاوم در برابر ساییدگی  -غیر سمس

-مقاوم در برابر تغییر شکل و فاسد شدن  -غیر قابل نفوذ در برابر حشرات  -100% قابل بازیافت

-نظافت آسان

ابعاد:1220 در 1830 میلیمتر

چگالی: 1/15 الی  1/19گرم بر سانتی متر مکعب

 

 

Specification:                                                               Material properties:

– Strong                                                                          – Acrylic plastic

– Long weight and easy installation                               – 1/2 glass weight

– Resistant to transformation and deteriorate               – Resistant to impact

– Resistant to weather changes                                    – No influence by sun light

– Resistant to erosion                                                    Dimension:

– Imperious against insects                                           – 1830*1220 mm

– Anti bacterial                                                               Density:

– Nontoxic                                                                     – 1.15- 1.19 g/cm3

– 100% recyclable

– Easy cleanliness