ورق های پلی کربنات دو جداره و تخت

ورق های پلی کربنات دو جداره و تخت

Polycarbonate Sheets

این ورق به دلیل ساختار خاص خود در انتقال نور به بهینه ساز مصرف انرژی تبدیل شده است.

از مزایای دیگر این ورق ها می توان به انعطاف پذیری بالا، نصب آسان و استحکام آن اشاره کرد. عمده مصارف این ورق ها در پوشش سقف ها، پل های عابر یاده و خصوصا به عنوان پوشش سقف و بدنه گلخانه ها می باشد. این ورق ها در ابعاد و رنگ های مختلف وارد و عرضه می گردد. ورق های تخت پلی کربنات برای شیشه های آسانسور نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

ضخامت دوجداره: 4 الی 20 میلیمتر     ضخامت تخت: 1 الی 12میلیمتر

ابعاد:2100 در 5800 میلیمتر             ابعاد: 1220 در 2050 میلیمتر

2100 در 6000 میلیمتر                          2050 در 3050 میلیمتر

 

These sheets ara used in light transferring for energy consumption productivity. Other advantages of these sheets are such as high flexibility, easy installation and strength. Most expenditure of polycarbonate sheets are in ceiling coverage, pedestrian bridge, niches especially as a ceiling coverage and greenhouses body. These sheets are provided in different dimensions and colors.

Flat sheets also used in elevator’s glasses.

Hollow sheet width: 4-20 mm

Dimension: 2100*5800 mm      2100*6000 mm

Flat width: 1-12 mm

Dimension: 1220*2050 mm       2050*3050 mm